De vereniging

De Bond van Bestekdeskundigen BNB is een vereniging opgericht in 2001, voor zowel personen als bedrijven, die het vak van bestekschrijven in de dagelijkse bouwpraktijk uitoefenen.

De bestekschrijver is een deskundige en adviseur op het gebied van bestekken die een belangrijke schakel is bij het tot stand komen van bouwprojectdocumenten, zowel in de bouw- en renovatietechniek als in de grond- weg en waterbouw.
De kracht van de bestekdeskundige is het juridisch, technisch, functioneel, esthetisch, ARBO-verantwoord, kostentechnisch, duurzaam specificeren van bouwstoffen/elementen binnen een bouwcontract.

In de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase van een project (gebouw of object of dienst) en het huidige ontwerp- en bouwproces zijn drie belangrijke ontwikkelingen zichtbaar:

» naast de klassieke contractvormen (UAV) komen er steeds meer en vaker andere (geïntegreerde) contractvormen voor;
» het 3D-gebouwmodel / ‘BIM’-men is in opmars en zorgt voor integrale en gestroomlijnde processen tijdens de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase van een project; hierdoor is er kans op het verliezen van terrein aan de modelleur die het specificeren ‘er wel even bijdoet’ (de bestekdeskundige wordt verdrongen door de modelleur);
» het verzelfstandigen van het juridische kader (de bestekdeskundige wordt verdrongen door de bouwjurist).

Met deze ontwikkelingen verbreedt het werkterrein van de bestekdeskundige zich aan de ene kant en dreigt ze aan de andere kant een unieke kwaliteit te verliezen.

De kracht van de bestekdeskundige blijft nodig, in welke contractvorm ook en binnen elke samenwerkingsvorm in de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase van een project.

Daarom zijn de belangrijkste taken van de BNB:

» belangenbehartiging;
» kennis en professionaliteit vergroten en delen.
Doelstellingen van de BNB
» Bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden in het algemeen en het bevorderen van de kennis, inzicht en vaardigheid van bestekdeskundigen in het bijzonder.
» Deskundige en maatschappelijk deugdelijke beoefening van het vak van bestekschrijver.
» Het bevorderen van de toepassing van de bestekschrijfkunde.
» Behartigen van de belangen van bestekdeskundigen.
De inspanningen van de vereniging
» De BNB verzendt regelmatig een elektronische nieuwsbrief ‘BESTEKPOST’.
» De internetsite van de BNB biedt de mogelijkheid om actuele berichtgeving snel kenbaar te maken.
» De BNB heeft een actieve groep op LinkedIn.
» De BNB is één van de initiatiefnemers van de post HBO-opleiding zoals deze in 2008 van start is gegaan aan de Haagse Hogeschool.
De BNB verzorgt tevens cursussen op deelterreinen van het vakgebied.
» De BNB organiseert bijeenkomsten, zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig, waarbij ook potentiële opdrachtgevers en aangrenzende vakdisciplines worden uitgenodigd.
» De BNB wil er vanaf 2014 op toe gaan zien dat de leden zich houden aan een systeem van Permanente Beroeps Ontwikkeling.
» De BNB is voornemens om een certificeringsregeling op zetten, teneinde het beroep van bestekschrijver de benodigde status en erkenning te geven.
» De BNB stelt de Gereedschapskist voor STABU-bestekschrijvers kostenloos beschikbaar aan haar leden.