Home

De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) is een vereniging (opgericht op 30 januari 2001) voor zowel personen als bedrijven, die het bestekschrijven in de dagelijkse bouwpraktijk beoefenen.

De bestekschrijver is een deskundige en adviseur op het gebied van bestekken die een belangrijke schakel is bij het tot stand komen van bouwprojectdocumenten, zowel in de bouw- en renovatietechniek als in de grond-, weg- en waterbouw. Zonder de inbreng van de bestekschrijver is het niet mogelijk om juridisch verantwoorde, samenhangende project- documenten samen te stellen.

De BNB wil de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bestekschrijver op een hoger plan brengen en zal daartoe een systeem van permanente educatie opzetten. Daarnaast zal vooral de gelegenheid worden geboden tot onderlinge contacten op informele wijze. Dit is zowel van belang voor de actuele kennis van ontwikkelingen op het vakgebied als voor de momenten waarop daadwerkelijke hulp nodig is.

Doelstellingen van de BNB
» Bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden in het algemeen en het bevorderen van de kennis, inzicht en vaardigheden van bestekdeskundigen in het bijzonder.
» Bevorderen van de toepassing van de bestekschrijfkunde.
» Behartigen van de belangen van bestekdeskundigen.

Contact

Postadres:

Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB
Wilgensingel 187
3053 CX  Rotterdam

E: info@bestekdeskundigen.nl

Telefoon: zie bij bestuur

overige gegevens

KvK nr: 34150041
BTW-nummer: NL8101.09.578.B01