Lidmaatschap

Om als (bureau)lid van de BNB te worden toegelaten, moet een kandidaat of organisatie vooralsnog gedurende tenminste de afgelopen twee jaren actief te zijn geweest op het gebied van schrijven van bestekken en bereid en in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid, zoals die nader zullen worden vastgesteld.

De BNB kent persoonlijke leden en bureauleden, die allen gratis de nieuwsbrief van de BNB ontvangen. Voor beide categorieën geldt bovendien een gereduceerd tarief bij deelname aan de verenigingsactiviteiten zoals cursussen, excursies en themadagen. In 2016 is het bureaulidmaatschap uitgebreid met de categorie geassocieerde leden. De contributie is gelijk aan het bureaulidmaatschap voor bedrijven met één of twee bestekschrijvers en het bureau krijgt één stem.

Daarnaast kent de BNB het aspirant lidmaatschap. Dit lidmaatschap kan uitsluitend op voordracht van een bestuurslid verkregen worden en duurt maximaal het lopende kalenderjaar. Geslaagden van de opleiding “STABU bestekschrijver” van Aspectibus krijgen automatisch het aspirant lidmaatschap aangeboden. Het geeft recht op toezending van de Bestekpost en deelname aan kwartaalbijeenkomsten, cursussen en de jaarvergadering in het lopende kalenderjaar. Aansluitend kan het omgezet worden in een persoonlijk of bureaulidmaatschap, waarbij de inschrijfkosten vervallen.

Elk bureau heeft het recht om, overeenkomstig het door het bureau opgegeven aantal bestekschrijvers, één of meerdere stemmen uit te brengen. Het bureau heeft één stem, aangevuld met het aantal stemmen volgens onderstaand overzicht:

AANTAL BESTEKSCHRIJVERS RECHT OP EXTRA STEM(MEN)
1 of 2 1
3 of 4 2
5 t/m 10 3
11 t/m 25 4
meer dan 25 5

Persoonlijke leden zijn gerechtigd tot het gebruik van het BNB logo. Tevens mogen zij op hun persoonlijke visitekaartjes en brieven vermelden dat zij lid zijn van de BNB. Bureauleden zijn gerechtigd tot het gebruik van het BNB logo bij al hun correspondentie en op alle visitekaartjes en in andere media. Bureaus die geen bureaulid zijn maar waarbij persoonlijke leden werkzaam zijn mogen niet de suggestie wekken dat het bureau lid is van de BNB.