Contributie

Voor 2018 gelden onderstaande contributiekosten (excl. BTW).

BUREAULEDEN MET: CONTRIBUTIE INSCHRIJFGELD
1 of 2 bestekschrijvers € 228,90 € 50
3 of 4 bestekschrijvers € 371,85 € 50
5 t/m 10 bestekschrijvers € 515,00 € 75
11 t/m 25 bestekschrijvers € 743,90 € 100
meer dan 25 bestekschrijvers € 1.121,80 € 125
Geassocieerde leden € 228,90 € 50
PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP:
gewone leden € 119,65 € 50
gepensioneerde leden € 57,25
student leden € 28,65

Het inschrijfgeld is eenmalig, de contributie is jaarlijks verschuldigd. Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar worden de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht.

Voor het bepalen van de bureaugrootte, wordt uitgegaan van het totaal aantal medewerkers dat binnen het bureau geheel of gedeeltelijk de functie heeft ‘het vervaardigen van bestekken’. De ondernemer (eigenaar van een bedrijf) wordt gezien als medewerker indien hij zelf bestekken schrijft. Op het contributiebedrag van een bureaulidmaatschap mag in mindering worden gebracht de contributie die in het betreffende verenigingsjaar betaald werd voor/door de bij het bedrijf werkzame persoonlijke leden van de BNB.

U kunt zich hier aanmelden als lid.